Vervoer

Joe Wait'n Woarom

Tweedelijnszorg (ziekenhuizen) zo dicht mogelijk bij oudere inwoners uit de provincie laten en het openbaar vervoer zo regelen dat gebruik en bezoek van de tweedelijnszorg zo goed mogelijk is...

Hulp aan senioren met de veranderingen van nu

Een ouderenacademie op starten in de provincie in zo veel mogelijk dorpen en wijken in de stad. De ouderenacademie kan ouderen leren omgaan met gebruik van computers met het invullen van digitale formulieren van bijvoorbeeld de belastingzaken of tal van andere zaken...

Zorg aan senioren en toekomstige generatie

Musea en andere culturele evenementen waarin de provincie sub- sidieert gratis maken voor ouderen...

Luisteren met hart naar senioren en jongeren

Buurtbussen subsidiëren en uitbreiden zodat ouderen en jongeren gratis busvervoer hebben in de krimpgebieden om de leefbaarheid te bevorderen...

De toekomstige zorg en aandacht aan senioren

Ouderen ondersteunen als het gaat om zorg. Dit om de leefbaarheid beter te laten functioneren in de krimpgebieden. Zorgen dat zorg dicht in de buurt blijft van ouderen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen en de stad Groningen...

 

Daarbij ook de bereikbaarheid van winkelcentra en openbare gebouwen. Sociale contacten zijn voor alle groepen in de samenleving van belang. Daarom is een goed openbaar vervoer van groot belang voor veel ouderen. De medewerking van de gemeente is onontbeerlijk bij het voeren van de regie op het functioneren van het openbaar vervoer. Er dient nagegaan te worden of een fijnmazig openbaar vervoer gebaat is bij het gratis gebruik maken van het reguliere busvervoer in de daluren. De bevordering van het gebruik van minibussen, zoals thans in gebruik in diverse kernen in de vorm van de belbus, buurtbus of senioren bus ,zijn voor senioren in de gemeente Delfzijl belangrijk.

– Realiseren van een fijnmazig openbaar / lokaalvervoer; Actiepunten
– Inzetten van minibussen;
– Inzetten van buurt en/of belbussen;
– Inzetten van seniorenbussen;
– Realiseren van een fijnmazig openbaar / lokaalvervoer;
– Seniorenpartij  zal scherp toezien op de bereikbaarheid zoals hierboven beschreven.
– Aandacht voor de veer verbinding tussen Delfzijl en Emmen (Duitsland)

Dit geldt ook voor minder valide en mensen met een handicap. Bij een goede bereikbaarheid spelen naast wegen ook fietspaden, bruggen (fiets/loop) en viaducten een belangrijke rol. Bijzondere aandacht wordt vereist ten aanzien van de bereikbaarheid van winkelcentra, postkantoren, banken, overheidsinstellingen, als ook de directe wegen en paden rondom verzorgingshuizen en seniorenwoningen.

Wij horen graag van u

Marktstraat 5
9934 CH Delfzijl

T: 0627472652
E: Info@seniorenpartijgroningen.nl