Joe Wait'n Woarom

Tweedelijnszorg (ziekenhuizen) zo dicht mogelijk bij oudere inwoners uit de provincie laten en het openbaar vervoer zo regelen dat gebruik en bezoek van de tweedelijnszorg zo goed mogelijk is...

Hulp aan senioren met de veranderingen van nu

Een ouderenacademie op starten in de provincie in zo veel mogelijk dorpen en wijken in de stad. De ouderenacademie kan ouderen leren omgaan met gebruik van computers met het invullen van digitale formulieren van bijvoorbeeld de belastingzaken of tal van andere zaken...

Zorg aan senioren en toekomstige generatie

Musea en andere culturele evenementen waarin de provincie sub- sidieert gratis maken voor ouderen...

Luisteren met hart naar senioren en jongeren

Buurtbussen subsidiëren en uitbreiden zodat ouderen en jongeren gratis busvervoer hebben in de krimpgebieden om de leefbaarheid te bevorderen...

De toekomstige zorg en aandacht aan senioren

Ouderen ondersteunen als het gaat om zorg. Dit om de leefbaarheid beter te laten functioneren in de krimpgebieden. Zorgen dat zorg dicht in de buurt blijft van ouderen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen en de stad Groningen...

Ergernissen over staat oude begraafplaats Wagenborgen

dinsdag 17 mei 2016, 09:13 De Seniorenpartij Delfzijl ergert zich aan de slecht onderhouden begraafplaats aan de Hoofdweg in Wagenborgen. Volgens de partij is het oude gedeelte van de begraafplaats vreselijk verwaarloosd omdat er door niemand naar omgekeken wordt. ‘Onkruid groeit je tot aan de knieën’ ‘Het is een schande’ zegt fractievoorzitter Jan Ottens, ‘het .....

Veiligheid

De gemeente heeft een belangrijke taak bij de huidige demografische ontwikkelingen. Het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving en de aanpassing van woningen heeft hoge prioriteit met name in de kleine kernen.

Begraafplaats Wagenborgen

De Seniorenpartij Delfzijl ergert zich aan de slecht onderhouden begraafplaats aan de Hoofdweg in Wagenborgen. Volgens de partij is het oude gedeelte van de begraafplaats vreselijk verwaarloosd omdat er door niemand naar omgekeken wordt.

Artikel 38

Seniorenpartij stelt Artikel 38 vragen.

Onze toekomst. De toekomst voor Senioren. Het begint bij u. ''Joe Wait'n Waarom''