Over ons

Joe Wait'n Woarom

Tweedelijnszorg (ziekenhuizen) zo dicht mogelijk bij oudere inwoners uit de provincie laten en het openbaar vervoer zo regelen dat gebruik en bezoek van de tweedelijnszorg zo goed mogelijk is...

Hulp aan senioren met de veranderingen van nu

Een ouderenacademie op starten in de provincie in zo veel mogelijk dorpen en wijken in de stad. De ouderenacademie kan ouderen leren omgaan met gebruik van computers met het invullen van digitale formulieren van bijvoorbeeld de belastingzaken of tal van andere zaken...

Zorg aan senioren en toekomstige generatie

Musea en andere culturele evenementen waarin de provincie sub- sidieert gratis maken voor ouderen...

Luisteren met hart naar senioren en jongeren

Buurtbussen subsidiëren en uitbreiden zodat ouderen en jongeren gratis busvervoer hebben in de krimpgebieden om de leefbaarheid te bevorderen...

De toekomstige zorg en aandacht aan senioren

Ouderen ondersteunen als het gaat om zorg. Dit om de leefbaarheid beter te laten functioneren in de krimpgebieden. Zorgen dat zorg dicht in de buurt blijft van ouderen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen en de stad Groningen...
Over ons

Onze partij is opgericht op 23-11-2013 als Seniorenpartij Delfzijl.
In 2014 na het behalen van twee zetels in Delfzijl hebben we
besloten om mee te doen aan de staten verkiezing in de
provincie Groningen.

Dit besluit is tot stand gekomen om dat er geen andere partij op
komt voor de belangen van de ouderen. Daardoor is onze naam
veranderd in Seniorenpartij Groningen. Onze doelstelling blijft
hetzelfde en dat is er alles aan te doen om de ouderen te
vertegenwoordigen.

Het nog meer afpakken van voorzieningen en geld van ouderen
moet stoppen. De ouderen van nu hebben wel Nederland
opgebouwd en dat wordt nog wel eens vergeten.

Wij horen graag van u

Marktstraat 5
9934 CH Delfzijl

T: 0627472652
E: Info@seniorenpartijgroningen.nl